ATF 13/25 valno lemljenje za male obujme

ATF 13/25 za male obujme

 

Sa širinom procesa od 250mm ATF 13/25 nudi sve što se od njega očekuje kao najnovijeg uređaja za valno lemljenje. Dolazi sa duplim valom kao standardna oprema, bezolovna posuda za lemljenje i raspršivač fluxa.

Držač pumpe je izvrstan, bez ikakvog alata se rastavlja za 10 sekundi. Tako da nije potreban dodatni prostor za državanje posude za lem.

Mikroprocesorski kontroler precizno upravlja uređajem te je jednostavan za korištenje. Dodatno ATF 13/25 može biti upravljan sa računalom. Pored upravljanja sa profilom računalo prikuplja podatke za obradu dokumentacije.

ATF 13/25 je dostupan kao uređaj sa dušikom te se može bilo kada nadograditi

.

ATF katalog


AJÁNLOTT TERMÉK Follow Me System by INTEON