InspectoScan S-A3 optička inspekcija

 

Tehnički podaci

 • Linearno zarobljavanje 1200 DPI

 • Rasvjeta «ShadeControl»

 • Položaj tračnice: 310 X 455 mm

 • Područje skeniranja: 294 x 431 mm

 • Visina: + / - 30


Prednosti

 • Skeniranja slike u jednom koraku (bez prekida)
 • Kratko vrijeme akvizicije
 • Ergonomičan i robustan
 • Jednostavno održavanje
 • Fleksibilnost
 • Mreža

 

Kontrola kvaliteta: prototip / prva automatska inspekcija / automatizirana kontrola za male i srednje serije

Prva inspekcija je kritična točka nakon postavljanja i programiranja stroja, provjera BOM popisa i izgleda crteža u poređenju sa prvim primjerkom.

Ručna inspekcija na složenoj ploči može potrajati satima, i zavisi od umora i grešaka operatera. Korištenje AOI stroja obično zahtijeva obučenog rukovatelja.

InspectoScan je razvijen od strane inžinjera SMT linija za inžinjere SMT linija, da bi smanjili napor prvog pregleda sklopova.

Na temelju visoke rezolucije (dpi) linijski skener sustava prepoznaje rubove ploča ili "fiducials" (auto align) i automatski poravnava sa CAD podacima "pick & paste" formata, plus dodatnu mogućnost prekrivanja ploče i plana.

Operater ne zahtijeva nikakve vještine programiranja, jednostavno korak po korak programom provjerava svaki dio i sprema zadanu sliku (uvećanje podesivo) na svakoj poziciji. CAD podaci mogu pružiti vrstu, karakteristiku, veličine i pozicijsku, operater dodatno može dodati polaritet i tekstualni okvir sa posebnih komentarom. Po završetku ciklusa stvoren je "gold reference board". Referentna ploča i snimljene fotografije mogu se koristiti za usporedbu sa drugim pločama proizvedenim u istom ili budućim serijama. Postoji mogućnost da dodate alternativne slike u slučaju promjene kompenete.

Na kraju svakog inspekcijskog ciklusa generira se izvješće koja se može spremiti/tiskati (pdf) za evidenciju i popravak.

 

AUTOMATSKI OPTIČKI PREGLED

Nakon lociranja ploče sa stezaljkama na nosivom rubu, na osnovu tri referentne točke automatski poravnati softver uspoređuje "gold reference board" i snimljenu ploču. Prikaz na zaslonu ističe greške u crvenoj boji omogućujući operateru da brzo kvalificirati identificirane greške.

 

 

 


AJÁNLOTT TERMÉK Inteon