VLO 20 vakuumska pećnica

VLO 20 stroj za vakuumsko lemljenje zadovoljava najviše zahtjeve odjela za istraživanja i razvoj, kao i potrebe malih proizvodnih pogona koji koriste vakuum kako bi se postigla najmanja količina šupljina u lemu. Sa VLO 20, šupljine u lemnim područjima mogu se smanjiti na manje od 2%, dok kod tipičnog postupka za lemljenje ove vrednosti kreću od 20%.

 

Primjena

 • Hermetičko pečaćenje

 • Hibridni mikroelektronski sklopovi

 • MEMS pečaćenje

 • Optoelektronski komponenti

 • Energetski poluvodiči

 • UHB LED komponenti

 • Slojevito pakiranje

 

Sustav je idealan za proizvodne procese koje koriste manje fluksa i manje praznina u procesu lemljenjenju sa različitim gasnim atmosferama (N2, H2 i do 100%, N2 / H2 95/5%). On također može pružiti mokri kemijsku aktivaciju sa HCOOH i suhi kemijski aktivacije sa MW plazme za ultra čistu spojeva lemljenja.

 

Čak i bezolovni paste ili formirani komponenti se mogu koristiti bez dodatnog fluksa.


Računalo za kontrolu procesa se isporučuje sa "user-friendly" zaslonom osjetljivog na dodir, procesom uređivanja profila i receptom za pohranu. Serijsko sučelje omogućuje prijenos podataka na PC za offline programiranje i daljinski nadzor.

 

Značajke i prednosti

 • temperatura procesa i do 450 ° C

 • odlična ujednačenost temperature

 • grijanje rampe do 18 K / min

 • hlađenje penje se do 180 K / min

 • vakuum razini do 10-5 mbar

 • vrlo visoka propusnost

 

Opcije

 • 100% H2 plin sa mjerama zaštite

 • HCOOH mjehurića sa zaštitnim mjerama

 • automatska vrata

 • po tanjuru do 6 termoelektrična baterija za površinsko snimanje temperature

 

 

Centrotherm VLO 20 katalog


AJÁNLOTT TERMÉK DDM Novastar